Biverkningar med p-ring

Vanliga biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 kvinnor: Buksmärta, illamående, vaginal svampinfektion, klåda i underlivet, flytningar, huvudvärk eller migrän, nedstämdhet, minskad sexuell lust, ömmande bröst, bäckensmärta, smärtsamma menstruationer, acne, viktökning, utstötning av ring. Mindre vanliga biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 100 kvinnor: Synrubbning, yrsel, svullen buk, kräkning, diarré eller förstoppning, ödem, blåskatarr, täta trängningar, samlagssmärta, blödning, förhöjt blodtryck, ökad aptit, ryggvärk, muskelkramper, värk i ben och armar, ömma bröst, inflammation i livmoderhalsen, förändringar i blödningsmönstret, vaginal infektion, håravfall, eksem, klåda, utslag, värmevallning.

Blodproppar förekommer i något högre frekvens hos kvinnor som använder p-ring. Läs bipacksedeln för information om de enskilda produkterna och fråga din barnmorska eller läkare om du är osäker.

Kontakta barnmorska eller läkare om en biverkan är besvärande, förvärras eller om du får en biverkan som inte nämnts här.

Tycker du att hemsidan varit till hjälp kan du dela den med dina vänner