Naturliga preventivmetoder

Naturlig familjeplanering är ett samlingsnamn för metoder som identifierar fruktsamma dagar under en menscykel. Vill man inte bli gravid ska man undvika samlag dessa dagar och, motsatt, om man vill bli gravid ska man ha samlag under dessa dagar. Passar bättre när en eventuell graviditet kan accepteras.

Så funkar det

Metoden kräver noggrannhet och går ut på att undvika samlag under de fruktsamma dagarna i en menstruationscykel. Om kvinnan har en mycket regelbunden menscykel kommer mensen var 28:e dag d v s med en månads mellanrum. Mensen är ett ”kvitto” på att ägglossningen skedde 14 dagar tidigare. Spermierna lever upp till 5 dygn och ägget är befruktningsdugligt under ett dygn. Det innebär att den säkra perioden är dag 1–9 och dag 16–28 under förutsättning att mensen kommer var 28:e dag. Oskyddade samlag fem dagar före och dygnet för ägglossning kan alltså resultera i en befruktning. Sekretet som kommer från livmoderhalsen förändras under menscykeln. Det blir kristallklart och segt i konsistensen när ägglossningen är på gång.

P-dator

P-datorer kan passa för de som är villiga att regelbundet kontrollera sin morgontemperatur eller att regelbundet kissa på en särskild teststicka. Den typiska kvinnan som använder metoden lever i en fast relation och upplever att hon får ökad kunskap om fruktsamhet tack vare denna metod. En eventuell graviditet ser hon inte som ett problem.
P-datorer fungerar genom att registrera fysiologiska/ hormonella förändringar som påverkar kvinnans fruktsamhet under en menscykel. Det finns olika typer av datorer; temperaturbaserade och urinbaserade. De urinbaserade mäter nedbrytningsprodukter av östrogen och luteiniserande hormon (LH). När LH är som högst signalerar det att ägglossning ska ske. 

Andra sorter mäter basaltemperaturen, som ska mätas när kvinnan vaknar.

Att använda naturliga preventivmetoder

Användning av säkra perioder underlättas om man har regelbunden menscykel. Observera att ungefär 20 % av ägglossningarna sker på annan tid än beräknad.
Efter ägglossningen stiger morgontemperaturen med 0,2–0,5 grader och genom att mäta morgontemperaturen (temperaturkurva) under ett antal menscykler kan man också identifiera säkra perioder, d v s den period som kommer efter ägglossning. Temperaturhöjning på samma dag i upprepade menstruationscykler visar på en regelbunden ägglossning och oskyddade samlag 5 dagar före förväntad ägglossning kan då resultera i en graviditet.

Blödningar och mens med naturliga preventivmetoder

Menstruationscykeln och mensen påverkas inte.

Kan man bli gravid med naturliga preventivmetoder

Man räknar med att färre än 25 av 100 som använder naturliga preventivmetoder blir gravida på ett år. Detta kan bero på att man har oskyddat samlag under ”icke-säkra” dagar eller så har ägg-lossningen skett på annan tid än beräknad.

Biverkningar med naturliga preventivmetoder

Fördelar

  • Man lär känna sin kropp.

Nackdelar

  • Krävs att man har regelbunden mens.
  • Kräver hög motivation och noggrannhet.

Tycker du att hemsidan varit till hjälp kan du dela den med dina vänner